KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Uchwały

Rok 2017/2018

Uchwała Nr 13/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: dosk. zawodowego

Uchwała Nr 12/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: statutu

Uchwała Nr 11/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: pl. finansowego

Uchwała Nr 10/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: planu ewaluacji

Uchwała Nr 9/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: opinii ws PPP

Uchwała Nr 8/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: opinii ws nagród

Uchwała Nr 7/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: prog.wychowawczo - profilaktycznego

Uchwała Nr 6/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: dosk. zawodowego

Uchwała Nr 5/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: planu pracy

Uchwała Nr 4/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: dni wolnych

Uchwała Nr 3/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: progr. nuczania

Uchwała Nr 2/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: przyd. zad

Uchwała Nr 1/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: org. pracy.


Rok 2016/2017

dni wolne 16-17

Uchwała Nr 11/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie statutu

Uchwała Nr 10/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie planu ewaluacji

Uchwała Nr 9/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie opinia ws. nagród

Uchwała Nr 8/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie prog.wych

Uchwała Nr 7/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie dosk. zawod

Uchwała Nr 6/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie plan pracy

Uchwała Nr 5/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie dni wolne

Uchwała Nr 4/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie progr. nucz

Uchwała Nr 3/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie przyd. zad

Uchwała Nr 2/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie organizacji pracy

Uchwała Nr 1/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie zaj.dod.


Rok 2015/2016

Wnioski nadzoru

Uchwała Nr 20/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie opinii na temat aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szk. 2016/2017

Uchwała Nr 19/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

Uchwała Nr 18/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji za  rok szkolny 2015/2016

Uchwała Nr 17/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.w sprawie opinii na temat projektu arkusza organizacyjnego na rok szk. 2016/2017

Uchwała Nr 16/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji za I półrocze roku szkolnego 2015/2016

Uchwała Nr 15/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania

Uchwała Nr 14/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania  sprawdzianu

Uchwała Nr 13/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie poprawy efektywnosci nauczania matematyki

Uchwała Nr 12/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie ustalenia planu finansowego

Uchwała Nr 11/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie ustalenia statutu

Uchwała Nr 10/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie ustalenia programu wychowawczo-profilaktycznego

Uchwała Nr 9/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie planu ewaluacji

Uchwała Nr 8/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie opinii ws nagród

Uchwała Nr 7/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 6/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie planu pracy

Uchwała Nr 5/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie wolnych dnia z zajęć dydaktycznych

Uchwała Nr 4/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie programów nauczania

Uchwała Nr 3/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie przydziału zadań

Uchwała Nr 2/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie organizacji pracy

Uchwała Nr 1/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie zajęć dodatkowych


Uchwała Nr 18/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 25.08.2015r. w sprawie opinii na temat aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szk. 2015/2016

Uchwała Nr 17/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyników egzaminu poprawkowego i ostatecznych wyników klasyfikacji i promocji za rok szkolny 2014/2015

Uchwała Nr 16/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji  za rok szkolny 2014/2015

Uchwała Nr 15/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 18.06.2015r. w sprawie opinii na temat planowanego zakupu książek do biblioteki w ramach programu „Książki naszych marzeń”

Uchwała Nr 14/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 28.04.2015r. w sprawie opinii na temat propozycji podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I, II i IV  na rok szk. 2015/2016

Uchwała Nr 13/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 28.04.2015r. w sprawie opinii na temat projektu arkusza organizacyjnego na rok szk. 2015/2016

 Uchwała Nr 12/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 26.01.2015r. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji za I półrocze roku szkolnego 2014/2015

Uchwała Nr 11/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 23.10.2014r. w sprawie opinii na temat planu finansowego szkoły

Uchwała Nr 10/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 23.10.2014r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem

Uchwała Nr 9/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 29.09.2014r. w sprawie zatwierdzenia planu ewaluacji na rok szkolny 2014/2015

Uchwała Nr 8/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2014r. w sprawie opinii na temat propozycji kandydatur do nagród Dyrektora Szkoły i Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Uchwała Nr 7/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 15.09.2014r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała Nr 6/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 15.09.2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015

Uchwała Nr 5/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczego wraz z Programem Profilaktyki

Uchwała Nr 4/20/1514 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 25.08.2014r. w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

Uchwała Nr 3/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiegow Piotrkowie Tryb. z dnia 25.08.2014r. w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

Uchwała Nr 2/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 25.08.2014r. w sprawie opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły.

Uchwała RSz Rady Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 10 września 2014r. w sprawie opinii dotyczącej ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Uchwała Nr 1/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 25.08.2014r. w sprawie opinii na temat wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim
data: 21-02-2018
data: 21-02-2018
data: 21-02-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 17-10-2016 - Edycja treści
  • 13-10-2016 - Edycja treści
  • 01-02-2016 - Edycja treści
  • 11-12-2015 - Edycja treści
  • 27-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 19-10-2014 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 28567